You searched for:
Label: Sandred 1996

Results: 1-1 of 1

Show all data

  • Metadata

    Sandred 1996. Sandred, K. I., 'The Bounds of Godmersham in Kent as described in BCS 378', in Från götarna till Noreens kor: Hyllningsskrift till Lennart Elmevik (Uppsala, 1996), pp. 145–56. 1 charter cited.

    • S 1434. Comments, on Godmersham bounds